IKT-servicefaget
IKT-servicefaget

IKT-servicefaget

Sist oppdatert: 26/05/2017

IKT-servicemedarbeidarar driftar og vedlikheld IKT-system

Aktuelle arbeidsplassar

Aktuelle arbeidsplassar knytta opp mot drift og vedlikehald av IKT-system finst i alle typar verksemder, offentlige og private.

Sentrale arbeidsoppgåver

  • drift og vedlikehald av verksemda sine IKT-system
  • informasjonssikkerheit
  • etikk og personvern
  • installasjon, bruk og vedlikehald av programvare
  • rådgiving, rettleiing og opplæring i bruk av IKT-system
  • service og brukarstøtte

Personleg eigenskapar

Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både sjølvstendig og saman med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk er viktig, og du må kunne behandle fortrulege opplysningar på ein etisk forsvarleg måte. Du bør ha evne til å tenkje nytt, vere kreativ og interessert i ny teknologi.

Utdanningsveg

  1. Vg1: Vg1 Service- og samferdsel og kryssløp frå alle andre utdanningsprogram 
  2. Vg2: IKT- servicefag
  3. Vg3: Opplæring i bedrift i to år. Fagbrev etter bestått fagprøve

Les meir på: vilbli.no

Våre medlemsbedrifter